ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות ברחוב איינשטיין 21 מודעות העירייה

עבודות ברחוב איינשטיין 21

בין התאריכים 27-25.3.18 תתבצע עבודת בניה באתר הבניה שברחוב איינשטיין 21. למען בטיחותכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב איינשטיין במקטע הרחובות אבנר וקרל נטר בין השעות 17:00-08:30. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.