ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם "סמטת הכלניות" מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם "סמטת הכלניות"

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם "סמטת הכלניות" לשם "סמטת אטי רדלר". החלפת השם  אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 27.3.22

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 30.6.22, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511