ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | החלה ההרשמה לליגות הורים בכדורגל ובכדורסל כתבות מטפחים איכות חיים

החלה ההרשמה לליגות הורים בכדורגל ובכדורסל

ליגת האבות בכדורגל ובכדורסל פועלות בהצלחה ברחבי העיר כבר מספר שנים.

הליגה נועדה לשיתוף ולחיזוק הקשר, הורה-תלמיד-בית הספר.
בין היתר, הליגה מהווה גרעין למפגש חברתי-קהילתי וסוחפת אחריה את כל המשפחה לעיסוק בספורט ושמירה על אורח חיים בריא.


לפרטים נוספים יש לפנות לרכזי הליגות:

ליגת פאפאסל – מנחם שרון, נייד : 052-6023535

ליגת אבא גול – צ'יקו דורון, נייד : 054-9922212

או למחלקת הספורט, טלפון : 03-6753596

 

ליגת פאפאסל