ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ עוזר/ת מנהלת מחלקת גיוס פרט ורווחה דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ עוזר/ת מנהלת מחלקת גיוס פרט ורווחה

מס' מכרז: 0293-431

היחידה:
אגף משאבי אנוש

תואר המשרה: 
מ"מ עוזר מנהלת מחלקת גיוס

דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג המינהלי מסלול קידום: 10-8, או בדירוג המח"ר מסלול קידום: 40-38

היקף העסקה:
100%

תיאור התפקיד:

 • סיוע למנהלת המחלקה בתחומי הגיוס.
 • מיון וגיוס עובדים לרשות:
  א. מיון קורות החיים של המועמדים.
  ב. תיאום ראיונות אישיים עם המועמדים.
  ג. איסוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לתפקיד ובדיקת תקפותם.
  ד. עדכון מועמדים בכל שלב בהליך הגיוס.
  ה. עדכון נתונים במאגר מועמדים ממוחשב.
  ו. סיוע למנהלת מח' גיוס פרט ורווחה באפיון דרישות התפקיד, מול מנהלי היחידות ובכפוף לצרכי הרשות.
  ז. פרסום מכרזים לאיתור ולגיוס מועמדים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תעודת בגרות מלאה, עדיפות לבעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:
עדיפות לבעלי ניסיון בגיוס ומיון עובדים.

דרישות נוספות:

 • שפות: ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 • ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס.

כפיפות: למנהלת מחלקת גיוס פרט ורווחה

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/לימודים, שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן במייל לכתובת: [email protected].

חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד