ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר הוספת מילה לשם רחוב החולה מודעות העירייה

הודעה בדבר הוספת מילה לשם רחוב החולה

מובא בזאת לידיעת הציבור, כי העירייה מתכוונת להוסיף את המילה "עמק" לשם רחוב החולה. הוספת המילה "עמק" לשם רחוב החולה אושר במועצת העיר בישיבתה שהתקיימה בתאריך 15.5.18.

 

* ניתן לפנות בנושא עד ליום חמישי, ה- 16.5.19 לגברת עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר בטלפון 03-6753511 או במייל [email protected]