ראשי | לומדים ומלמדים | רמת גן + | תקנון קופוני הטבות - רמת גן+

 

 • השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין לצלם שוברים אלה.
 • מימוש השובר יתבצע בגוף/אגודה/מסגרת המתוארים בשובר עצמו בלבד.
 • ההטבה הינה בהתאמה למימוש שנתי מלא, תוקף ההטבה הינו עד 31.1.23
 • השובר מזכה בהנחה ברישום עד גובה הסכום המוצג בו ולא יותר מ50% מהעלות המקורית. 
 • במידה וניתנת הנחת תושב או כל הנחה אחרת, יחושב כרטיס ההטבה על המחיר הסופי לאחר ההנחות הנוספות.
 • בעת רכישת החוג עם הצגת השובר יש להציג תעודה מזהה עם ספח.
 • לעירייה אין אחריות על כמות החוגים בכל מסגרת. הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.
 • השובר ניתן למימוש במסגרת המצוינת בלבד. לא ניתן להעבירו למוסד אחר.
 • ההטבה הינה בהתאם למימוש שנתי בלבד. בעת ביטול רישום לפני תום השנה, ניתן להירשם לחוג אחר באותו גוף.
 • במקרה של ביטול ללא הרשמה לחוג נוסף באותה מסגרת, יתקבל החזר יחסי בהתאם לסכום ששולם בפועל.
 • השובר מיועד לשימוש עבור רישום לפעילות המתוארת בו בלבד. לא ניתן להעביר את יתרת השובר עבור תשלומים אחרים/חובות באותה מסגרת.
 • מדיניות החלפה וביטולים בהתאם לבית העסק בו התבצע התשלום. לא יוחזר כסף על חשבון ההטבה למבצע התשלום.
 • בכל מסגרת, תינתן קדימות לילדי העיר בעלי רצף רישום בשנים החולפות לאותה פעילות.
 • שוברים המיועדים לספורט המקצועי: כדורגל, כדורסל וכדוריד ניתנים למימוש בקבוצות הבאות בהתאמה: הפועל ר״ג בכדורגל, מכבי עירוני ר״ג בכדורסל, הפועל ר"ג בכדורסל, מכבי ארזים ר"ג בכדוריד.