ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות שיקום מדרכות ברחוב העם הצרפתי מודעות העירייה

עבודות שיקום מדרכות ברחוב העם הצרפתי

במהלך חודשים יוני-דצמבר 2017 יתבצעו עבודות שיקום מדרכות ברחוב העם הצרפתי בקטע כלניות-טובים. במסגרת העבודות יבוצעו שינויים גיאומטריים ויוחלף ריצוף המדרכות הישן ברחוב לריצוף חדש מאבנים משתלבות ומודרניות. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.