ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרים תמ"א 38 למח' התחדשות עירונית דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרים תמ"א 38 למח' התחדשות עירונית

מס' מכרז: 0293-5518

היחידה:
אגף הנדסה

תואר המשרה: 
בודק בקשות להיתר תמ"א 38 למח' התחדשות עירונית

דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים והטכנאים מסלול דירוג: 37-41 או חוזה דירוגי בכפוף לאישור

היקף העסקה:
100%

סוג מכרז:
חיצוני

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • בדיקת בקשות להיתר בניה במסגרת תמ"א 38 .
 • בדיקה מרחבית ואדריכלית של בקשות להיתר.
 • מתן מידע והנחיות בנוגע לתהליכי הרישוי.
 • בדיקה ובחינת הבקשות להוצאת היתרי בנייה, המוגשות לאגף הנדסה.
 • הכנת הבקשות וחוות דעת מקצועיות לצורך דיון בבקשות להיתרי בנייה בועדות התכנון הסטטוטוריות.
 • מעקב אחר מילוי כל התנאים שנקבעו ע"י ועדת התכנון המקומית וביצוע כל השלבים לצורך הוצאת היתרי בנייה עפ"י חוק התכנון והבנייה, בהתאם לתוכנית בניין עיר, תוכניות המתאר, אמות מידה מקצועיות מדיניות הרשות המקומית והנחיות הממונה.


תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: 

 • מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.
  או:
  הנדסאי אדריכלות/בניין.
 • לימודים משלימים והשתלמויות מקצועיות וקורסים מחייבים בתחום תכנון ובנייה, חוק התכנון והבנייה. מערכות ממוחשבות כגון אוטוקד ותוכנות GIS (ייעודי קרקע),יתרון.


ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • ידע והכרות של חוק התכנון והבניה.
 • ניסיון מעשי בעבודה בתחום רישוי בניה ברשות מקומית - יתרון.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • כושר עבודה בצוות.
 • גישה שירותית לקהל לקוחות (תושבים ומתכננים)
 • יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.דרישות נוספות:

 • שפות: עברית ברמת שפת אם
 • יישומי מחשב: ניסיון וידע מוכחים בסביבת עבודה ממוחשבת ובתוכנות רלבנטיות בתחום. רצוי ידע וניסיון בהפעלת תוכנת אוטוקד ותוכנות מחשוב גיאוגרפיות, כגון: מערכות GIS וכו'.
 • ניסיון וידע מוכחים בסביבת תוכנות אופיס, אקסל.
 • תוכנות לניהול הועדה המקומית יתרון.


כפיפות: מנהל המחלקה

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש עד לתאריך 10/04/19 בשעה 09:00. במייל לכתובת: [email protected].

חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המכרז.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.