ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר פעילות אגפי העירייה בט' באב, יום ראשון 7.8 מודעות העירייה

הודעה בדבר פעילות אגפי העירייה בט' באב, יום ראשון 7.8

ביום א, 7.8, ט' באב, משרדי העירייה יהיו סגורים - לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני באגפי היחידות השונות.


שעות פעילות המוקד הטלפוני של הארנונה יפעל עד השעה 14:00.

במהלך יום צום תשעה באב יפעלו כרגיל השירותים הבאים-

  • אגף שפ"ע(פינוי אשפה וגזם)1..1
  • הפיקוח העירוניי והשיטור עירוני
  • מנהלת הבורסה
  • מוקד 109 זמין לשירותכם 24 שעות ביממה.