ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עדכון עבודות להקמת הרכבת הקלה - ביאליק מודעות העירייה

עדכון עבודות להקמת הרכבת הקלה - ביאליק

חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים, ממשיכה בעבודות להקמת התחנה התת-קרקעית ביאליק ברמת-גן. החל ביום ראשון 07.10.18 ולמשך כשלושה שבועות יבוצעו עבודות מחוץ לשטח האתר, לידיעתכם והיערכותכם במידת הצורך.


הסדרי תנועה ועבודה:

  • יבוצעו עבודות לפינוי עודפי עפר בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות התקווה – ד"ר כהן.
  • העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
  • במסגרת העבודות יצומצמו נתיבי הנסיעה באזור.
  • באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.