ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא לעידוד עסקים קטנים באמצעות פרסום ללא עלות מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא לעידוד עסקים קטנים באמצעות פרסום ללא עלות

 • פרסום "קול קורא" בתאריך ה-26.3.20.
 • קול קורא לעידוד עסקים קטנים באמצעות פרסום ללא עלות באמצעים עירוניים.
 • עיריית רמת גן מעמידה פלטפורמה לעסקים עירונים לפרסום העסק ללא עלות באמצעים העירוניים.

 • על כל מבקש לצרף:

  • פרטי העסק.
  • פרטים ייחודים לפרסום (מבצעים, הנחות, משלוחים).
  • תמונות, סלוגן וכיו"ב.
  • בקשות ניתן לשלוח למייל [email protected]
  • פרסום העסקים יהיה בהתאם לסדר קבלת ההצעות. תוכן הפרסום ייבדק, פרסום הפוגע ברגשות הציבור, ואו שאינם הולמים לא יפורסמו. העירייה רשאית לערוך את התוכן ולאשרו עם המבקש.