ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף השירות המשפטי | הסדרים מותנים אגף השירות המשפטי

הסדרים מותנים

 

שנת 2022

תיק פיקוח מס' 20210079 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית, לפי פירוט ההסדר של הלן:

 • כתובת העבירה: דרך בן גוריון דוד, רמת גן
 • מועד חתימת ההסדר: 11/1/2022
  מספר תיק פנימי: 36318
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  בנייה של תוספת מבניה קלה המורכבת מבניית קיר וויטרינת זכוכית על גבי מסגרת אלומיניום וסגירת חלונות זכוכית – שטח המבנה מהווה תוספת שטח עיקרי לסלון בכ- 8.87 מ"ר.
  בנייה של תוספת מבניה קלה הכוללת גג מלוחות פנל מבודד הנתמך על גבי קורות ועמודי קונסטרוקציית פלדה וכן בוצעה סגירת קירות מיריעות בדים בשטח של כ- 14.57 מ"ר.
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  עבודה אסורה – עבירה לפי סעיף 243 (ה) ביחד עם סעיף 203 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
  שימוש אסור – עבירה לפי סעיף 243 (ה) ביחד עם סעיף 203 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לוועדה המקומית לתכנון ובניה בסך ₪8,000
  חתימה על כתב התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי פרק י' חוק התכנון והבניה במשך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר.
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 6 חודשים מיום חתימת ההסכם עד ליום 11.7.2022 – הנ"ל ביצעה הריסה.


 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  נסיבות אישיות של החשודה, התנהלות החשודה לאחר ביצוע עבירה

 

שנת 2021

תיק פיקוח מס' 20190150 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית, לפי פירוט ההסדר של הלן:

 • כתובת העבירה: קדמה , רמת גן 
 • מועד חתימת ההסדר: 1/9/2021
  מספר תיק פנימי: 28620
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  שטח אשר נועד לאחסון דודים, סופח לנכס ומשמש כמבואת כניסה לדירה בשטח של כ-1.3 מ"ר.
  פריצת דלת כניסה לנכס ממסדרון הקומה, דלת המובילה למבואת הכניסה לנכס.
  בנייה של גגון התחום בשלוש קירות בשטח של כ-9 מ"ר.
  הגבהה של המעקה באמצעות בטון ותריסים באורך של כ-10.3 מ' וגובה של כ-2.5 מ'.
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  שימוש אסור – עבירה לפי סעיף 243 (ה) ביחד עם סעיף 203 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לוועדה המקומית לתכנון ובניה בסה"כ 15,000 ש''ח.
  חתימה על כתב התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי פרק י' חוק התכנון והבניה במשך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר.
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר – הנ"ל ביצע הריסה.

 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  נסיבות אישיות של החשוד, התנהלות החשוד לאחר ביצוע עבירה.
  החשוד הביע נכונות לביצוע הריסה.
  החשוד הינו נעדר עבר פלילי.

 

תיק פיקוח מס' 20200344 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית, לפי פירוט ההסדר של הלן:

 • כתובת העבירה: יהושפט, רמת גן
 • מועד חתימת ההסדר: 07/06/2021
  מספר תיק פנימי: 33907
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  בנייה של מחסן מבניה קלה בשטח של כ- 10 מ"ר
  וגג מפנל מבודד בשטח של כ-19.24 מ"ר, בחצר הבית המשותף.
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  1. שימוש אסור – כמפורט בסעיף 203, עבירה לפי סעיף 243 (ה), ביחד עם סעיף 243(ו) לחוק התכנון והבניה, בנוסחו לאחר תיקון 116.
  2. שימוש ללא היתר – עבירה לפי סעיף 204 ביחד עם סעיף 208 לחוק התכנון והבניה, בנוסחו לפי תיקון 116.
  3. ביצוע עבודה ללא היתר – עבירה על סעיף 204 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965 בנוספחו לפי תיקון 116.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לועדה המקומית לתכנון ובניה בסך 4,000 ₪ לכל חשוד – סה"כ ₪8,000
  חתימה על כתב התחייבות להמנע מביצוע עבירה לפי פרק י' חוק התכנון והבניה במשך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר.
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 6 חודשים – הנ"ל ביצעו הריסה


 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  יש למלא מתוך רשימת הנסיבות להלן:
  נסיבות אישיות של החשוד, התנהלות החשוד לאחר ביצוע עבירה

  שימוש תואם תכנית וללא פגיעה כבדת משקל בתכליות התכנון.
  החשודים הביעו נכונות לביצוע הריסה.
  החשודים הנם נעדרי עבר פלילי.

 

 

תיק פיקוח מס' 20200269 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית, לפי פירוט ההסדר שלהלן:

 • כתובת העבירה: רח' מעלה הצופים, רמת גן
 • מועד חתימת ההסדר: 3/5/2021
  מספר תיק פנימי: 32645
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  בנייה של מרפסת הגג מבנה מבנייה קונבנציונלית במרפסת הגג הכוללת קירות מבלוקים, ויטרינה, יציאה למרפסת הגג וגג רעפים בשטח כולל של כ-10.87 מ"ר.
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  1. עבודה אסורה – עבירה לפי סעיף 243 (ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
  2. שימוש אסור – עבירה לפי סעיף 243 (ה) ביחד עם סעיף 203 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לוועדה המקומית לתכנון ובניה לכל נאשם בסך 5,000 ש''ח בסה"כ 10,000 ש''ח.
  חתימה על כתב התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי פרק י' חוק התכנון והבניה במשך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר.
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 12 חודשים מיום חתימת ההסדר – הנ"ל ביצעה הריסה.
 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  נסיבות אישיות של החשוד, התנהלות החשוד לאחר ביצוע עבירה.
  הבנייה בוצעה בשטח המרפסת שבבעלות החשודים, כך שלא הייתה פגיעה בצדדים שלישיים.
  החשודים הביעו נכונות לביצוע הריסה.
  החשודים הינם נעדרי עבר פלילי.

 

 

 

 

שנת 2020

תיק פיקוח מס' 20190002 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית, לפי פירוט ההסדר שלהלן:

 • כתובת העבירה: חיים לנדאו, רמת גן.
 • מועד חתימת ההסדר: 09/01/2020
  מספר תיק פנימי: 21738
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  שימוש למגורים בקומה 21 בשטח של 34.44 מ"ר
  בניית מדרגות לקומה 21 ופתיחת פתח בתקרת הנכס בקומה 20
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  שימוש אסור – כמפורט בסעיף 203, עבירה לפי סעיף 243 (ה), ביחד עם סעיף 243(ו) לחוק התכנון והבניה, בנוסחו לאחר תיקון 116.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לועדה המקומית לתכנון ובניה בסך 10,000 ₪ לכל חשוד – סה"כ 20,000 ₪
  חתימה על כתב התחייבות להמנע מביצוע עבירה לפי חוק התכנון והבניה במשך 6 חודשים מיום חתימת ההסדר.
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 6 חודשים – הנ"ל ביצעו הריסה.
 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  נסיבות אישיות של החשוד, התנהלות החשוד לאחר ביצוע עבירה, נסיבות מקלות אחרות שיפורטו
  עבירת הבנייה בהתיישנות. החשודים ירשו את הבית עם עבירת הבנייה.
  שימוש תואם תכנית וללא פגיעה כבדת משקל בתכליות התכנון.
  החשודים הביעו נכונות לביצוע הריסה/התאמה להיתר.
  החשודים הנם מבוגרים ונעדרי עבר פלילי.

 

שנת 2019

תיק פיקוח מס' 20170066 של הועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר בחתימה על הסדר מותנה באמצעות התביעה עירונית לפי פירוט ההסדר שלהלן:

 • כתובת העבירה: החרות, רמת גן.
  מועד חתימת ההסדר: 07/01/2019 .
  מספר תיק פנימי: 16898 .
 • תיאור העובדות המהוות עבירה/עבירות בה/ן הודו החשודים:
  תוספת בניה לחדר קיים בשטח של כ-12.88 מ"ר
 • הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  ביצוע עבודות הטעונות היתר ללא היתר בניה – עבירה לפי ס' 204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
 • תנאי ההסדר שנחתם:
  תשלום לועדה המקומית לתכנון ובניה בסך 6,000 ₪ לכל חשוד – סה"כ 12,000 ₪
  חתימה על כתב התחייבות להמנע מביצוע עבירה לפי חוק התכנון והבניה במשך שנה
  הריסת הבניה ללא היתר או קבלת היתר - תוך 12 חודשים – הנ"ל קיבלו היתר
 • נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  נסיבות ביצוע עבירה , התנהלות החשוד לאחר ביצוע עבירה, נסיבות מקלות אחרות שיפורטו
  היקף עבירה מצומצם, החשודים הודו והחלו בהליך הסדרה לקבלת היתר.