ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | דרושות אחיות לבריאות הציבור כתבות מטפחים איכות חיים

דרושות אחיות לבריאות הציבור

למשרה ברמת גן דרושות אחיות לבריאות הציבור,  בטיפות החלב.

 

אפשרות לשילוב קריירה וחיי משפחה, עבודה מאתגרת ומקצועית ועיסוק בקידום בריאות ומניעת מחלות. הסיעוד בבריאות הציבור הינו ענף ייחודי הפועל בקהילה, העוסק בקידום בריאות ומניעת מחלות, מכוון בעיקר לאוכלוסיה בריאה, קבוצות סיכון, משפחות ויחידים. 

 

 

לתאום ופרטים נוספים - בתיה 03-5634782 / [email protected]