ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה | מצלמות בעיר | רשימת אתרי מצלמות עתידיים מצלמות בעיר

רשימת אתרי מצלמות עתידיים

עיריית רמת גן כחלק מהשמירה על הסדר הציבורי ממשיכה בפרויקט התקנת מצלמות ביטחון במרחב הציבורי, במוסדות החינוך, בגנים/ פארקים בעיר.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, להנחיית רשם מאגרי מידע מס' 4/2012 – "שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן", ולחוזר מנכ״ל משרד החינוך - מצלמות במוסדות החינוך - הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן, העירייה מתקינה מצלמות ברשימת המקומות שלעיל. יודגש כי המצלמות אינן מכוונות לתוכם של בתים ומקומות פרטיים, ואינן מבצעות זיהוי פנים. לקבלת מידע נוסף, הבהרות ו/או הבעת עמדה בנושא יש לפנות בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]
 
מוקד 109 לשירותך

להלן רשימת האתרים שבהם יותקנו מצלמות (הרשימה תעודכן מעת לעת).מוסדות חינוך :

 • ביה"ס סביון
 • ביה"ס גבעולים
 • ביה"ס תיכון אלון
 • ביה"ס בן גוריון
 • ביה"ס חשמונאים
 • ביה"ס חווה חקלאית
 • ביה"ס ארנון
 • ביה"ס ניצנים
 • ביה"ס מורשת משה
 • ביה"ס חורב בנות
 • ביה"ס רמת חן
 • ביה"ס אוהל שם
 • קריית החינוך בגין

 

גנים/פארקים ציבוריים :

 • גינת נווה יהושוע
 • גינת צלינה
 • גינת תהילה
 • גינת תל אביב
 • גינת יקיר
 • גינת ערמונים
 • גינת קורין
 • גינת ערמונים
 • גינת בר יוחאי
 • גינת חיה צ'פמן
 • גינת חיה צ'פמן
 • גינת הגפן
 • גינת אלקס
 • גינת נ"ד

 

פארק לאומי/ספארי :

 • חניונים (היקף חניוני הפארק הלאומי/ספארי).

מרחב ציבורי:

 •  חזון איש