ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | שיקום כביש ברחוב המרגנית מודעות העירייה

שיקום כביש ברחוב המרגנית

בימים שלישי- חמישי, 22.8-20.8.19, בין השעות 17:00-8:00, יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד הכביש באספלט חדש ברחוב המרגנית 1-7. במהלך העבודות תחסם התנועה לכלי רכב ולא תתאפשר חניה בקטע הרחוב.

 

יש להישמע להוראות הפקחים ולהסדרי התנועה שיוצבו ברחוב.

 

אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.