ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | בזכות המאבק: ייבחן שיקוע הקו הסגול כתבות התחדשות עירונית

בזכות המאבק: ייבחן שיקוע הקו הסגול

ימים ספורים לאחר ההפגנה שהתקיימה בציר אלוף שדה, בג"ץ הורה לנת"ע להתייחס בתוך 14 יום למתווה של עיריית רמת-גן לשיקוע הקו הסגולימים ספורים לאחר ההפגנה שהתקיימה בציר אלוף שדה, בדרישה לשנות את תוואי הקו הסגול, עיריית רמת-גן רושמת הישג נוסף במאבקה. הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון, בראשות השופט יורם דנציגר, דן ביום שני ה-20.11.17 בשתי עתירות שהוגשו נגד מתווה הקו הסגול של הרכבת הקלה. עתירה אחת הוגשה על ידי תושבי רמת-גן שטענו כי איכות חייהם תיפגע מהתוואי המתוכנן. העתירה השנייה הוגשה על ידי העירייה עצמה, שהציגה תוכנית חליפית לשיקוע הקו הסגול, באופן שימזער את הפגיעה התחבורתית ומבלי לפגוע בשגרת חייהם של תושביה. החלופה המוצעת כוללת שיקוע של תוואי המסילה בצומת הירדן-אלוף שדה והקמת גשר מעל דרך רבין.

בתום הדיון הורו השופטים למשיבות (נת"ע ומשרד התחבורה) להשיב בתוך 14 יום (עד ה-10.12.17) מהי עמדתן לגבי החלופה שהוצגה על ידי מהנדס מטעם העירייה. עם קבלת הערות המשיבות, יגיבו לכך העותרים בתוך 14 יום נוספים (עד ה-31.12.17). שלושת השופטים האזינו בקשב רב לטענות הצדדים, בסופן המליצו למשרד התחבורה ולנת"ע לשקול ברצינות ובנפש חפצה את החלופה שהוגשה מטעם העירייה והתושבים. זאת בהנחה שהחלופה אכן אינה חורגת מהותית בתקציב ובלוחות הזמנים של הפרויקט ובהנחה שהיא אכן מצמצמת את הפגיעה בתושבי רמת-גן.

העירייה הוצגה בדיון על ידי עו"ד ליאור וחן עמידור, והתושבים הוצגו על ידי עו"ד שי דקס ואורון סולומון. באולם בית המשפט הצטופפו במהלך הדיון עשרות תושבים המתגוררים לאורך תוואי העבודות המתוכנן, שביקשו לחזק את ידי העותרים ולהביע סולידריות עם המאבק. ראש עיריית רמת-גן, ישראל זינגר, שלקח חלק בדיון, הדגיש כי מערכת הסעת המונים מטרופולינית היא דבר חיוני לתושבי העיר והאזור, אך התוכנית המקורית עלולה לחצות את העיר לשניים ולהוות אסון תחבורתי משמעותי. זינגר התחייב כי העירייה ברשותו תמשיך להיאבק ולדרוש את שינוי תוואי הקו הסגול בציר אלוף שדה באופן שלא יפגע בתושבי רמת-גן.


ראש העיר בבית המשפט העליון