ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | עתיד ירוק למבקרי קניון איילון | עתיד ירוק למבקרי קניון איילון כתבות התחדשות עירונית

עתיד ירוק למבקרי קניון איילון

עיריית רמת-גן נטעה כ-100 עצים לאורך החנייה ההיקפית של קניון איילון, שצפויים להעניק מראה ירוק ופורח לבאי מרכז הקניות הוותיק


עיר הגנים ממשיכה להתחדש עבור תושביה ומבקריה. כ-100 עצים מסוגי זית, צאלון, סיגלון, פנסית דו-נוצתית וספיון השוועה ניטעו לאחרונה לכל אורך החנייה ההיקפית של קניון איילון, וזאת במסגרת מימוש מדיניותה של עיריית רמת-גן להגביר את קצב שתילת העצים בעיר הגנים העברית.

את הפרויקט ביצע אגף התשתיות העירוני בשיתוף מחלקת הדרכים, כדי למנוע הפרעה לקהל הלקוחות שפוקד את הקניון, בוצעו העבודות בשעות הלילה. אלו כללו פתיחה של גומה במפרצי חנייה קיימים, נטיעה, סגירה מידית וניקוי של שאריות אדמה ופסולת מסביב לגומה – כך שהתושבים שהזדמנו למקום למחרת בבוקר כבר נהנו ממוצר מוגמר: עצים צעירים שבבגרותם יעניקו צל ויסוו מראה פסטורלי לכל אורכה של החנייה, ויעניקו מראה ירוק ופורח לבאי מרכז הקניות הוותיק.