ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת משאבי קהילה - עבודה קהילתית והתנדבות | היחידה לעבודה קהילתית | מרכזים ומועדונים | מרכז מעלו"ת – מרכז עולים להעצמה ותרבות מרכזים ומועדונים

מרכז מעלו"ת – מרכז עולים להעצמה ותרבות

  • עו"ס מלי פנחס

מנהלת מדור קליטת עלייה


מועדון לעולים חדשים בגלאי 55-25 המופעל במסגרת תכנית לקליטת העולים בקהילה ברמת-גן. חברי המועדון נפגשים אחת לשבועיים. במסגרת המועדון מתקיימים מגוון הרצאות, ערבי חוויה, הצגות, מסיבות, מופעים, טיולים, סיורים  ואירועים שונים, סדנאות העצמה, קבוצות תמיכה, קורסים ועוד. נבמקום יתן יעוץ מקצועי בנושאים: מידע זכויות, יעוץ משפטי, יעוץ כלכלי ויעוץ עסקי בשפה הרוסית.

מרכז מעלו"ת

נתן 16 | רמת גן
03-6712191, 03-6712810
03-6712190