ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | כל זכות - זו זכות לגור ברמת-גן

כל זכות - זו זכות לגור ברמת-גן

עיריית רמת-גן בשיתוף "כל זכות" מזמינה אתכם לדעת מהן זכויותיכם, לממש אותן ולשפר את איכות החיים שלכם.

 

"כל זכות" הינו מאגר המידע הגדול והמקיף על זכויות התושב ודרכי המימוש שלהן בישראל. המידע מוגש בחינם וללא כוונת רווח ופועל מטעם מיזם הזכויות הממשלתי.

 

תושבי רמת-גן יכולים לשפר את איכות החיים בצורה משמעותית באמצעות מידע על זכויות שונות, מעבר לזכויות המוענקות מול העירייה. לדוגמה:

  • זכויות בסוף השנה הקלנדרית
  • מענק עבודה
  • מענק לידה
  • סיוע בשכר דירה
  • תעסוקה
  • בריאות
  • הקלות לסטודנטים
  • זכאות לסיוע במעונות יום
  • ימי מחלה
  • מוגבלויות

 

דעו את הזכויות המגיעות לכם >>