ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות תשתית ברחוב הרא"ה מודעות העירייה

עבודות תשתית ברחוב הרא"ה

בין התאריכים 29-28.12.17 יתבצעו עבודות תשתית ברחוב הרא"ה (במקטע הרחובות קריניצי-דרך בן גוריון) לשם התקנת מערכת תאורה חדשה המבוססת לד. בכדי למנוע עומסי תנועה כבדים במהלך היום ולרווחת התושבים, העבודות יבוצעו בשעות הלילה (05:00-22:00) ובמקטעים קצרים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.