ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מידען/ית לועדה המקומית דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מידען/ית לועדה המקומית

מס' משרה: 0293-4093

היחידה:
אגף ההנדסה

תואר המשרה: 
מידען לועדה המקומית

דרגת המשרה ודירוגה: מסלול קידום 38-42 בדירוג המח"ר/הנדסאים וטכנאים/מהנדסים אדריכלים, או בהתאם להשכלת הזוכה ובכפוף לאישור.

היקף העסקה:
100%

סוג מכרז:
חיצוני

תיאור התפקיד:

 • הכנת תיק מידע מלא ועדכני לצורך הגשת בקשה להיתר לרבות מתן מידע תכנוני לכל דורש.
 • שליפת נתונים תכנוניים, איסוף ושליפה של חומר תכנוני מתאים, תוך זיהוי תכניות מתאר ותכניות בניין עיר רלוונטיות, חילות הוראות, הגבלות וכו'.
 • העברת בקשות למידע לגורמי החוץ (חח"י, רשות כבאות וכו').
 • קבלת מידע מכל הגורמים הרלוונטיים (פנימיים וחיצוניים) ועיבודו לתיק מידע.
 • מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך המערכות ומאגרי מידע תכנוני של הועדה ובכפוף להנחיית הממונה.
 • הפקה והצגה של חומרים במדיה דיגיטלית.
 • עבודה מול קהל.


תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: 

 • בעל תואר אקדמי באדריכלות, הנדסת בניין, גיאוגרפיה או תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.
  או - הנדסאי בניין או אדריכלות.
  עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או מידענים תכנוניים.


ניסיון מקצועי:

 • עבור בעלי תואר אקדמי בגיאוגרפיה או בתכנון ערים, נדרש ניסיון של שנה בעבודה במוסד תכנון בתחום בדיקת בקשות להיתרי בניה, או שנה ניסיון כמפקח בניה באתר בניה.
 • ניסיון בתחום התכנון ו/או הרישוי בניה או עבודה בתחום התכנון או הרישוי בועדה מקומית או ניסיון בעבודה מול ועדות התכנון מהווים יתרון.
 • שירותיות ועבודה מול גורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.
 • יכולת התמודדות עם לחץ ועמידה בלוחות זמנים, יכולת עבודה בצוות.
 • יכולת ארגון ותאום, קפדנות ודייקנות בביצוע מטלות.


דרישות נוספות:

 • שפות - עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות GIS , מערכות לניהול ועדה ו-OFFICE.כפיפות: מנהל אגף תכנון.

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש עד לתאריך 29/4/19 בשעה 09:00. במייל לכתובת:[email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.


בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המשרה נכתבה בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.