ראשי | מתחברים לקהילה | אזרחים ותיקים | גימלאים ונהנים | הודעה בדבר טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים גימלאים ונהנים

הודעה בדבר טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים

הכללת טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים בסל הבריאות

 

החל מה- 1.1.19, בני 75 ומעלה יוכלו לקבל טיפולי שיניים בהשתתפות עצמית מוזלת במיוחד במסגרת קופות החולים.

  • מדובר בטיפולי שיניים משמרים ומונעים הכוללים טיפולי עקירה, טיפולי שורש, עזרה ראשונה, בדיקה תקופתית כולל ייעוץ והכנת תכנית טיפול, בדיקות שגרה ומעקב ועוד.
  • טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה) לאזרחים ותיקים שמלאו להם 80 שנה, החל מה- 1.10.19. מדובר בשיניים תותבות וכתרים.

מומלץ בפניכם לפנות לקופת החולים בה אתם חברים ולקבל את מפרט השירותים וההנחיות הכלולים ברפורמה הנ"ל.