ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם רחוב הבונים מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם רחוב הבונים

מובא זה לידיעת הציבור כי העירייה מתכוונת להחליף את שם רחוב הבונים לרחוב יעקב רוזן.

החלפת שם הרחוב אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 24.6.20. ניתן לפנות בנושא עד לתאריך 01.12.20, לגב' עמליה כשר, מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר, בטלפון 03-6753511 או במייל [email protected]