ראשי | העיר והעירייה | הודעות דוברות | אושרה להפקדה תכנית מתאר הבורסה ברמת-גן הודעות דוברות

אושרה להפקדה תכנית מתאר הבורסה ברמת-גן

04 ביוני 2018

שיפור המרחב הציבורי והסרת מטרדים * הגדלה דרמטית בהיקף שטחי הבנייה המתאפשרת * אפשרות לבנייה גבוהה מאוד * שימושים משניים מגוונים
* מעונות סטודנטים, מלונאות ושטחי ציבור חדשים


השבוע אושרה להפקדה תכנית מתאר הבורסה (רג/1800) בוועדה המחוזית ביום ב', המקודמת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן בשנים האחרונות. התכנית, שיזם ראש העיר רמת-גן והנהלת העיר וקודמה על ידי אגף ההנדסה, מנהלת הבורסה, החברה הכלכלית והוועדה המקומית, נערכה על ידי אדריכל דודי גלור.

מתחם הבורסה הינו אזור התעסוקה הראשי של רמת-גן. מדובר במתחם וותיק, בגודל כ- 340 דונם, ובו מבני תעשיה ישנים לצד מגדלים חדישים, ושימושים מגוונים (תעשיית היהלומים, משרדים, מסחר, תעשייה זעירה, מוסכים וכדומה), אשר על אף מיקומו במרכז המטרופולין, אופיין כאזור בתפקוד נמוך מהאופטימאלי ברמה העירונית והמטרופולינית. הצורך בשינוי וייעול תפקוד המתחם והפיכת המרחב הציבורי לאזור מזמין ו'ידידותי למשתמש' היה הזרז לקידומה של תכנית המתאר. חידושו וחיזוקו של המתחם זוהה כמרכיב אסטרטגי מרכזי, לרווחתה ולשגשוגה של רמת גן.

לפרטים נוספים: גלי אבני-אורנשטיין, דוברת עיריית רמת-גן 052-2680768; דנה קמחי, עוזרת הדוברת, 052-5394112.