ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הצבת תאורה ברחוב קריניצי מודעות העירייה

הצבת תאורה ברחוב קריניצי

בין התאריכים 21-22.6.17 יתבצעו עבודות תשתית לשם הצבת תאורת רחוב חדשה ברחוב קריניצי (במקטע שבין ביאליק-הרצל) וברחוב ארלוזורוב (במקטע שבין ביאליק-חשמונאים). בכדי למנוע עומסי תנועה כבדים במהלך היום ולרווחת התושבים, יתבצעו העבודות בשעות הלילה ובמקטעים קצרים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.