ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות ברחוב הבנים 15 מודעות העירייה

עבודות ברחוב הבנים 15

בתאריך 25.3.18 תתבצע עבודת עגורן באתר הבניה שברחוב הבנים 15. למען בטיחותכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב הבנים במקטע הרחובות התנאים ורד"ק בין השעות 19:00-09:00. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.