ראשי | עושים עסקים | החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן | מכרזים | קול קורא לאיתור בודק תוכניות במנהלת התחדשות עירונית מכרזים

קול קורא לאיתור בודק תוכניות במנהלת התחדשות עירונית

קול קורא לאיתור בודק תוכניות במנהלת התחדשות עירונית ברמת-גן

  • עיריית רמת-גן באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ ["ביחד: החכ"ל"], מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, להציע את מועמדותם למתן שירות עבור מינהלת ההתחדשות העירונית ברמת-גן.
  • הליך זה הינו הליך פומבי - "קול קורא" בהתאם להוראות כל דין כפי החל על העירייה ו/או על החכ"ל.
  • מינהלת ההתחדשות העירונית עוסקת בפרויקטים בתחום תמ"א 38, פינוי בינוי ו/או בינוי פינוי.
  • ההתקשרות עם המציע שיבחר, תהיה בהסכם עבודה מיוחד כספק שירותים ובכפוף לתנאי ההתקשרות כפי שיקבעו בהסכם אשר ייחתם בין החכ"ל והמנהלת לבין המועמד שיבחר לתפקיד.
  • המעוניינים העומדים בתנאי הסף והעונים על דרישות המשרה , מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש, אישורים המעידים על ניסיון ו/או העסקה והמלצות רלוונטיות יש להגיש, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למייל -, [email protected] למשרת " בודק תוכניות במינהלת התחדשות עירונית" עד ליום 16/12/2018 בשעה 13:00.
  • מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדק.


לצפייה במסמכי המכרז המלאים>>