ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר הפסקת שירות הסבבוס לאור המצב הביטחוני מודעות העירייה

הודעה בדבר הפסקת שירות הסבבוס לאור המצב הביטחוני

לאור המצב הביטחוני, שירות הסבבוס לא יתקיים בסוף השבוע הקרוב.

נחזור לשרת את תושבי העיר לאחר הרגיעה במצב הביטחוני.

 

המשיכו להקפיד להיות קשובים להוראות פיקוד העורף והעירייה.