ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הרשמה לצהרונים לשנת תשע"ח מודעות העירייה

הרשמה לצהרונים לשנת תשע"ח

לצורך הכנת פעילות הצהרונים לפתיחת שנת הלימודים - ההרשמה לצהרונים בגני הילדים וניצנים פלוס בבתי הספר תסתיים ביום שני ה-28.8.17. לאחר מועד זה ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד – אנא הזדרזו להירשם במידה ולא נרשמתם.