ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות בניה ברחוב איינשטיין מודעות העירייה

עבודות בניה ברחוב איינשטיין

בין התאריכים 13-11.2.18 תתבצע עבודת בניה באתר הבניה שברחוב איינשטיין 21. לשם ביטחונכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב איינשטיין במקטע הרחובות אבנר וקרל נטר בין השעות 17:00-08:30. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.