ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | רמת-גן עוברת לוודאות תכנונית כתבות התחדשות עירונית

רמת-גן עוברת לוודאות תכנונית

אושרה תוכנית חדשה לפרויקטים של תמ"א 38, שצפויה לעשות סדר בתחום ההתחדשות העירונית - הן עבור היזמים והן עבור התושבים


עיריית רמת-גן מעודדת התחדשות עירונית במגוון דרכים. בשנים האחרונות הפכו פרויקטים של תמ"א 38 לכלי ההתחדשות המרכזי ברחבי מדינת ישראל. על מנת להשתמש בתוכניות המתאר הארציות, תוך התייחסות לשינויים ולתיקונים שהוכנסו ובאופן מושכל המותאם למדיניות העיר, אושרה לאחרונה תוכנית שצפויה להשליט ודאות תכנונית בכל הנוגע לפרויקטים של תמ"א 38. את התוכנית, שכותרתה "מדיניות מאושרת ליישום תמ"א 38 ברמת-גן", יזמה עו"ד אביבית מאור נמרודי, סגנית ראש העיר ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה. התווית מדיניות חדשה זו, יחד עם ראש העיר, ישראל זינגר ומחזיק תיק תמ"א וחבר הנהלת העיר, רמי פדלון, נועדה להמשיך ולמנף את ההתחדשות העירונית, תוך קידום ודאות תכנונית - הן עבור תושבי העיר והן עבור יזמים וקבלנים.

"מדיניות מאושרת ליישום תמ"א 38 ברמת-גן" הינה תוכנית ייחודית הלוקחת בחשבון את מלוא ההיבטים המרחביים הקשורים בהתחדשות עירונית. עיריית רמת-גן שמה לה למטרה לקדם את פיתוח העיר, לעודד פרויקטים חדשים ולהביא להגירה חיובית. המציאות הנוכחית מחייבת להשמיש עתודות קרקע בשל מצוקת הדיור הגוברת, אך דורשת בחינה מקיפה של סוגיית התשתיות ומיפוי צרכי העיר.

המדיניות החדשה, שתוטמע גם בתוכנית המתאר הכוללנית של רמת-גן, צפויה לסייע הן לתושבים והן ליזמים בכך שתאגד את כלל ההנחיות הרלוונטיות בהתאם לאזורים שונים ברחבי העיר. היא כוללת, בין היתר, מידע בדבר זכויות בניה, הנחיות תכנון מתאמים סביבתיים ומתאמי צפיפות וקביעה חדשה של מכפילים השכונתיים.


בניה ברמת-גן