ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודת עגורן ברחוב עוזיאל מודעות העירייה

עבודת עגורן ברחוב עוזיאל

בתאריך 16.1.18 תתבצע עבודת עגורן באתר הבניה שברחוב עוזיאל 133. לשם ביטחונכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב השר משה במקטע הרחובות חד נס - הבעל שם טוב, בין השעות 19:00-08:00.