ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות שלב ג' בפארק נחל כופר מודעות העירייה

עבודות שלב ג' בפארק נחל כופר

החל מיום ראשון ה-18.3.18 יחלו עבודות שלב ג' בפארק נחל כופר. שלב ג' כולל את הקטע שמרחוב התפוצות 48א' (גבול אתר העבודה הנוכחי) ועד רחוב התפוצות 26. לקראת תחילת העבודות יגודר האתר והמעבר דרכו יחסם. בעלי כלי רכב ורכוש נוסף המוצב בתחום העבודות נדרשים לפנותו עד ליום תחילת העבודות, ה-18.3.18, בשעה 09:00. רכב ו/או רכוש שלא יפונו יגררו מהמקום על חשבון הבעלים.

מפת אזור העבודות:

מפת אזור העבודות