ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה פקיד/ת גבייה דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה פקיד/ת גבייה

מס' משרה: 2017-0076-9205

היחידה:
מחלקת הגבייה

תואר המשרה: 
פקיד/ת גבייה

דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג מנהלי, מסלול קידום: 7-5

היקף העסקה:
100%

תיאור התפקיד:

 • קבלת קהל ומתן מענה פניות לתושבים הן בכתב והן בע"פ.
 • ביצוע גבייה שוטפת לחייבים.
 • עריכת בירורים בנושא גבייה ועדכון הודעות החיוב עפ"י תוצאות הבירור.
 • קביעת הסדרי תשלום.
 • אכיפת גבייה: משלוח התראות, פתיחת תביעות ועיקולים למיניהם.
 • העברת תיקים לגביה לטיפול משפטי.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: השכלה תיכונית מלאה.


ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • בעל ידע בהנהלת חשבונות סוג 2 - יתרון.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ.
 • יכולת פתרון בעיות.
 • יכולת מו"מ עם אנשים.
 • יכולת עבודה עם קהל.
 • עבודה טובה בצוות.


דרישות נוספות:

 • שפות: ידיעת השפה העברית על בוריה.
 • יישומי מחשב: ידע בתוכנת אקסל.


כפיפות: למנהל המחלקה.

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, מועמדותם לא תיבדקנה.

הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המשרה נכתבה בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.