ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | המחלקה הוטרינרית אגף שפ"ע

המחלקה הוטרינרית

  • ד"ר שי מלמן

    מנהל המחלקה

בעל כלב חייב לחסנו כנגד מחלת הכלבת, פעם בשנה על פי חוק. במעמד החיסון מונפק לבעל הכלב רישיון להחזקתו.

ימי חיסון:
יום ב' בין השעות 17:00-10:00
יום ה' בין השעות 12:00-09:00
יום ו' הראשון בחודש בין השעות 11:00-09:00

המחלקה הווטרינרית העירונית פועלת לשמירה על בריאות הציבור והגנה על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם ממחלות בעלי חיים או במזון ומוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים. כמו כן, היא פועלת למניעת מטרדים שמקורם בבעלי חיים, בד בבד עם הדאגה לרווחתם ואכיפת חוק צער בעלי חיים.


המחלקה מפקחת על מזון שמקורו מבעלי החיים, לרבות פיקוח על הובלתו וביצוע בדיקות בעסקים לממכר מזון מן החי, ומבצעת פעילות למניעת מחלות בעלי חיים ולמניעת מחלות משותפות לבעל החיים ולאדם. כמו כן, מהווה גורם מאשר בתהליך רישוי עסק למרכולים, חנויות לממכר בשר, דגים ועופות ובחנויות לממכר בעלי חיים וציוד לבעלי חיים. בנוסף, היא מבצעת פעילות למען רווחת בעלי החיים, אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות, עיקור וסירוס חתולי רחוב והטיפול בהם, פיזור חיסונים אוראליים לחיות בר ומתן טיפול רפואי להצלת חיות רחוב פצועות. המחלקה פועלת לאכיפת חוק צער בעלי חיים, תוך בדיקת תנאי החזקתם ודאגה לרווחת בעלי חיים. בנוסף, היא מקיימת פעילויות בשיתוף אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בטיפול בכלביה העירונית. הצוות מעביר גם הרצאות בבתי ספר להגברת המודעות לשמירה על בריאות הציבור.

עוד באחריותה: בדיקה מדגמית של משאיות המובילות בשר לעסקים. מטרת הבדיקה לוודא כי המזון מגיע ממפעלים מאושרים, ובפיקוח וטרינרי, ולפקח על איכות המזון וצורת הובלתו אל החנויות. לבדיקות יש חלק חשוב בשמירה על בריאות הציבור ובמניעת הפצת מחלות.

מדי יום שישי, הראשון בכל חודש, נערך הפנינג אימוץ חגיגי בפארק הלאומי. יום האימוץ מתקיים בין השעות 16:00-12:00 ומציע לרווחת הקהל פינות מוצלות ליד האגם ומדשאה ענקית, לצד מגוון פעילויות לכל המשפחה וייעוץ וטרינרי חינם על ידי טובי הווטרינרים והמאלפים.

לשירותים בנושא בעלי חיים בעיר - לחץ כאן >>

 

המחלקה הוטרינרית

צומת מסובים | רמת-גן
  • ימים א-ה

    07:30 - 15:00
  • (שעות פעילות המשרד)
03-6758418
03-6317068

במקרים דחופים

109