ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה לתושבים בדבר סגירה זמנית של חניון רש"י מודעות העירייה

הודעה לתושבים בדבר סגירה זמנית של חניון רש"י

לצורך ביצוע בדיקות קרקע בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה, ייסגר המגרש ברחוב רש"י 12 למשך עשרה ימים, החל מיום הראשון ה-6.8.17 ועד ליום רביעי ה-16.8.17. עם סיום העבודה המגרש יפתח שוב לשימושכם החופשי.