ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | מפגש תושבים בנושא הקו הסגול מודעות העירייה

מפגש תושבים בנושא הקו הסגול

המאבק לשינוי התוואי הסגול של הרכבת הקלה נמצא בעיצומו. למרות שחברת נת"ע מודה במצב התחבורתי הבעייתי הקיים באזור, היא ממשיכה להתבצר בתכנון שיפגע בכולנו - אנחנו יכולים לשנות זאת! כנס תושבים בנושא תוואי הקו הסגול יתקיים ביום שני ה-8.1.18 בשעה 19:30, בבית ספר מורדי הגטאות (רחוב אמנון ותמר 19).

בהשתתפות:

  • ראש העיר | ישראל זינגר
  • רמי פדלון | מחזיק תיק תשתיות
  • קובי ברטוב | מנהל מחלקת דרכים
  • עו"ד מנשה כהן | נציג התושבים
  • עו"ד ליאור עמידור | מייצג העירייה בבג"צ

לאחרונה רשמה עיריית רמת-גן מספר הישגים במאבקה, בהם קיום הפגנה בציר אלוף שדה והחלטת בג"ץ להתייחס לעתירות שהוגשו. בדיון שנערך ב-20.11.17 דנו שופטי בית המשפט העליון בשתי עתירות נגד מתווה הקו הסגול של הרכבת הקלה. עתירה אחת הוגשה על ידי תושבי רמת-גן שטענו כי איכות חייהם תיפגע מהתוואי המתוכנן. העתירה השנייה הוגשה על ידי העירייה עצמה, שהציגה תוכנית חליפית לשיקוע הקו הסגול, באופן שימזער את הפגיעה התחבורתית ומבלי לפגוע בשגרת חייהם של תושביה. החלופה המוצעת כוללת שיקוע של תוואי המסילה בצומת הירדן-אלוף שדה והקמת גשר מעל דרך רבין. בתום הדיון הורו השופטים למשיבות (נת"ע ומשרד התחבורה) להשיב מהי עמדתן לגבי החלופה שהוצגה על ידי מהנדס מטעם העירייה. ביום שני ה-11.12.17 קבע יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, כי על עיריית רמת-גן ונת"ע להסכים על בורר שיפסוק במחלוקת על תוואי הקו הסגול תוך חודשיים.

עד למועד זה טרם אושרה החלופה לשיקוע תוואי הקו והמאבק בעיצומו.