ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | המחלקה לאיכות הסביבה אגף שפ"ע

המחלקה לאיכות הסביבה

 • שירן כהן רביע

  מנהלת המחלקה
  נושא איכות הסביבה הינו אחד הנושאים הבולטים המעסיקים כיום את אזרחי הערים בעולם. המחלקה לאיכות הסביבה ברמת-גן הוקמה ב-1982 במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.

  פעילות המחלקה כוללת: מניעה וצמצום מפגעים סביבתיים שונים כגון: רעש, זיהום אוויר וקרקע, קרינה בלתי מייננת ואסבסט, מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ולרישוי עסקים, טיפול בהיבטים סביבתיים של נושאי תכנון ועיצוב, טיפול במחזור ברחבי העיר (בקבוקי פלסטיק, זכוכית, נייר, קרטון, אלקטרוניקה וביגוד), הגברת המודעות הציבורית והמוסדית באמצעות קידום החינוך הסביבתי בשיתוף בתי הספר, הגנים והקהילה.

  המחלקה לאיכות הסביבה פועלת בטיפול בבעיות סביבתיות הקשורות בעסקים, מפעלים ומוסדות המהווים מטרד בהיבטים של רעש וריח. עבודת המחלקה חוצת ארגון באופייה וקשורה לתחומי הפעילות של מחלקות אחרות בעירייה. על כן לעתים קרובות קיימת עבודה משותפת בין המחלקות. בנוסף ובמקביל פועלת המחלקה בהעלאת נושאים סביבתיים חשובים לסדר היום וטיפולם בדרג מוסדי וקהילתי, לצד אספקת מידע סביבתי לציבור. המחלקה פועלת בשיתוף עם הוועדה לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה.
   
 • לפניות בנושא מטרדי רעש ממערכות של עסקים ומוסדות עם תיאור המטרד יש להתקשר למוקד העירוני 109 (מחוץ לעיר לטלפון ישיר - 03-6753495).
 • לפניות בנושא קרינה (ממתקני חשמל ואנטנות סלולאריות) ומטרדי ריח (עסקי מזון) נא להתקשר למוקד העירוני 109 (מחוץ לעיר לטלפון ישיר - 03-6753495).