ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה | תשלום וערעור דוחות פיקוח שניתנו החל מ1.8.22 | תשלום וערעור דוחות פיקוח שניתנו החל מ1.8.22 אגף ביטחון ואכיפה

תשלום וערעור דוחות פיקוח שניתנו החל מ1.8.22