ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | שיקום כביש ברחוב חרות מודעות העירייה

שיקום כביש ברחוב חרות

בימים ראשון- רביעי, 29.8-25.8.19, בין השעות 17:00-8:00, יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד הכביש באספלט חדש. במהלך העבודות תחסם התנועה לכלי רכב ולא תתאפשר חניה בקטע הרחוב.

 

יש להישמע להוראות הפקחים ולהסדרי התנועה שיוצבו ברחוב.

 

אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.