ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | להיראות נכון: שילוט לבתי עסק | לראות ולהיראות: שילוט נכון לבתי עסק כתבות עושים עסקים

לראות ולהיראות: שילוט נכון לבתי עסק

אילו סוגים שלטים יש? היכן ניתן להציבם ומה הופך שילוט לפסול? לפניכם קובץ הנחיות שילוט במרחב העירוני, במטרה לשפר את חזות הרחובות המסחריים בעיר ולחשוף את בית העסק שלכם באופן תקין ויעילמואר, אלקטרוני, בין שני עמודים או באותיות בודדות? ישנם מגוון סוגי שילוט, שמהווים את הפנים של בית העסק וחשובים מאוד לתדמיתו. רמת-גן מקיימת איזון בין חזות העיר ובנייניה ומעניקה חשיפה נאותה עבור בתי העסק הפזורים. השלטים המגוונים מהווים נדבך חשוב במראה של העיר. עם זאת, העיר שואפת לשמר את אופייה הארכיטקטוני, ולאפשר לתושבים ליהנות מסביבה יפה ונעימה. בהתבסס על חוק העזר העירוני, ובמטרה לשפר את חזות הרחובות המסחריים בעיר, פרסמה עיריית רמת-גן קובץ הנחיות שילוט לבתי עסק. זאת בשאיפה ליצור אחידות וסגנונית, הן בחזות השילוט והן באופן הצבתו, תוך צמצום עומסי השילוט במרחב העירוני. ההנחיות המפורטות ערוכות על פי סוג השלט וסוג המבנה עליו הוא מוצב, וקבועות כללים ברורים שיבטיחו חזות שילוט מוסדרת לטובת הציבור הרחב והחזות הכללית של העיר.

חוברת ההנחיות כוללת פרק נרחב על שילוט אסור, המשלב את כל הקריטריונים לפיהם השלט פסול, לדוגמה: שילוט המהווה סכנה לתנועות הולכי רגל ו/או מהווה מפגע בטיחותי, שילוט שאינו הולם את אופי הסביבה, ועוד. פרק נרחב נוסף מוקדש לשילוט עיקרי לבית עסק לאורך חזית מסחרית בקומת הרחוב. הפרק מתייחס לגודל השלט, מיקומו, אופן הצבתו, תאורה ושילוט על גבי חלונות ראווה. הפרק האחרון בחוברת עוסק בשילוט שלא על חזית בית העסק עצמו, ו/או במבנים בעלי אופי מיוחד.

בעל עסק המעוניין להציב שלט מתבקש להגיש בקשה בכתב למחלקת השילוט, בציון פרטי המבקש, תרשים השילוט, גודלו ומיקומו. ועדת השילוט העירונית תדון בבקשה ותשובה תישלח למבקש על ידי המחלקה. הרישיון יקבל תוקף רק לאחר קבלתו ועם תשלום אגרת השילוט והטבעת חותמת הקופה.

חוברת ההנחיות זמינה לשירותכם בדף זה וכוללת את כל ההנחיות לשילוט במרחב העירוני, שיאפשרו לחשוף את בית העסק שלכם באופן תקין.