ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם רחוב 'חמיר' מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם רחוב 'חמיר'

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם רחוב 'חמיר' בחלקו הדרומי שבשכונת עמידר, לרחוב על שם משה גמליאל. החלפת שם הרחוב אושרה בוועדת שמות בישיבתה בתאריך 31.05.20.

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 31.01.2021, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511