ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא לשיתופי פעולה לרווחת עולים חדשים ברמת גן מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא לשיתופי פעולה לרווחת עולים חדשים ברמת גן

  • עיריית רמת גן (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת בעלי עסקים ברמת גן, להציע הצעות לשיתוף פעולה בייזום פעילות ו/או מתן הטבות לאוכלוסיית העולים החדשים בעיר (להלן: "קהל היעד"), בתמורה לפרסום שירותם/עסקם בקרב אוכלוסיית היעד.
  • המיזם מיועד להיטיב עם אוכלוסיית העולים החדשים בעיר, ובבד בבד לקידום העסקים ברמת גן (להלן: "המיזם").
  • מציעים המעוניינים להציע הצעה מפורטת לפעילות/מיזם, רשאים לשלוח הצעות למייל: [email protected]
  • לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לשי שנקמן, מנהל מחלקת עלייה וקליטה: [email protected] , 03-675-8485.

 

למסמכי הקול קורא המלאים>>