ראשי | שירותים באתר | בעלי חיים בעיר | תשלומים | תשלום אגרת חיסון באמצעות מספר שבב תשלומים

תשלום אגרת חיסון באמצעות מספר שבב

מהיום ניתן לשלם עבור הרישיון והחיסון מהבית ולהגיע לרופא הווטרינר עם אישור התשלום המודפס באמצעות שירות פטקליק.

לשימוש בשירות:

  • להפעלת השירות לחצו כאן.
  • הקישו את מספר השבב של כלבכם.
  • הקישו את קוד החיסון - 9144.
  • האתר יעלה את פרטי הכלב, בעליו ואת סכום האגרה לתשלום. אם הפרטים נכונים והסכום תואם את מצבו, גזעו או גילו של הכלב המשיכו למילוי פרטי התשלום. במידה ולא - יש לעדכן קודם את הפרטים במחלקה הווטרינרית לביצוע התשלום והחיסון.
  • בסיום התהליך תופק אסמכתא לביצוע התשלום ואישור ישלח לכתובת הדוא"ל שלכם.
  • הדפיסו את האסמכתא והציגו אותה בפני הרופא המחסן.

שימו לב!

ללא אישור תשלום מודפס לא יבוצע חיסון. כל שינוי המשפיע על סכום האגרה, יש לעדכן לפני החיסון והתשלום, במרפאת הרופא המטפל או במשרדי המחלקה.