ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | מכרז 48/2017 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות מכרזים - עיריית רמת-גן

מכרז 48/2017 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות