ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | התמונה החינוכית קובעת: החינוך ברמת-גן שובר שיאים חדשים

התמונה החינוכית קובעת: החינוך ברמת-גן שובר שיאים חדשים

רמת-גן מדורגת בראש הערים הגדולות בקרב הזכאים לבגרות (91%) ומתאפיינת בשיעור הנשירה הנמוך ביותר בקרב ערים אלה (0.4%)
*כ-20% מהתלמידים מסיימים עם תעודות בגרות מצטיינות – יותר מפי שניים מהממוצע הארצי * כשליש מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה

 

נתוני "התמונה החינוכית" שפרסם השבוע משרד החינוך, ממחישים כי בשנת הלימודים הנסקרת (תשע"ז), רמת-גן רשמה נתונים מרשימים והוכיחה, שוב, כי היא בירת החינוך של ישראל.

על פי הנתונים שפורסמו, עולה כי רמת-גן מובילה באחוזי הזכאות לבגרות בקרב הערים הגדולות, עם 91% זכאים לבגרות מקרב תלמידי העיר (כולל חינוך מיוחד), בעוד הממוצע הארצי עומד על 68.2%. מדובר בנתון מרשים במיוחד בקנה מידה ארצי, לפיו רמת-גן היא העיר הגדולה הראשונה בישראל שחצתה את סף ה-90% זכאות לבגרות. לצד היותה פורצת דרך, מערכת החינוך ברמת-גן שברה שיא נוסף ברמה העירונית ורשמה עלייה של למעלה מ-5% בהשוואה למספר הזכאים לבגרות בחמש השנים האחרונות.

אל נתון זה מצטרף מדד נוסף הבוחן את אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מתוך כלל הלומדים בכיתה י"ב ברשות (כולל חינוך מיוחד). גם במדד זה, רמת-גן התברגה במקום הראשון בקרב הערים הגדולות עם 19.5% תלמידים שזכאים לבגרות מצטיינת, לעומת 13.8% בשנת הלימודים אשתקד. רק לשם השוואה, הממוצע הארצי בשנת תשע"ז עומד על 7.9%.

איכות תעודת הבגרות נמדדת, בין היתר, על כמות יחידות הלימוד במקצועות המתמטיקה והאנגלית. על פי נתוני התמונה החינוכית שפורסמו, נמצא כי אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות הכוללת אנגלית ברמה של 5 יחידות עומד על 69.5% ואחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של 5 עומד על 29.1% - כמעט שליש מכלל תלמידי העיר ופי שניים מהממוצע הארצי שעומד על 14.3%.

נתון משלים נוסף שפורסם בחן את אחוז הנשירה ממערכת החינוך ברמת-גן, לפיו 0.4% בלבד מסך כל תלמידי העיר נשרו מהלימודים במהלך שנת תשע"ז. מדד זה הוא הנמוך ביותר מבין כל הרשויות שנבדקו, ולפיו מערכת החינוך העירונית אינה משאירה אף ילד מאחור וכמעט ואינה מאבדת תלמידים.