ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות עגורני צריח בשכונת ראשונים מודעות העירייה

עבודות עגורני צריח בשכונת ראשונים

עבודת העגורן אשר תוכננה להתקיים ב-18.3.18 ברחוב בועז 4, תדחה לתאריך ה-25.3.18 בכדי למנוע עומסי תנועה כבדים ברחבי השכונה. באתר הבניה שברחוב שפירא 8 תתקיים העבודה החל מה-18.3.18 בין השעות 19:00-09:00. למען בטיחותכם ייחסם לתנועה רחוב שפירא, בקטע הרחובות תרפ"ב-שמחה ורחוב דב פרידמן, בקטע הרחובות שפירא-הראשונים.