ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת התמכרות ושיקום תעסוקתי האגף לשירותים חברתיים

מחלקת התמכרות ושיקום תעסוקתי

  • עו"ס ברוך סרור

    מנהל המחלקה
  •  
המחלקה מרכזת מספר תחומים ותכניות עבור קשת רחבה של פונים: נפגעי התמכרויות, אסירים משוחררים, דרי רחוב, נוער, הורים ואנשי מקצוע.

טיפול בנפגעי סמים


צוות היחידה עובד לפי המודל המשפחתי והקהילתי המבוסס על טיפול בנפגעי סמים במסגרת משפחותיהם בתחומי הקהילה, בסיוע צוות מקומי המלווה את הנגמל ומשפחתו עד לשיקומו.

הטיפול נערך בשלושה שלבים: גמילה פיזית, הפנייה לטיפול סוציאלי, שיקום ומעקב. במסגרת היחידה נערך טיפול פרטני ומעקב בדיקות שתן. כמו כן, קיימות קבוצות טיפוליות לאוכלוסיות שונות ולפי צרכים, כדוגמת קבוצה אינטנסיבית, קבוצה לנשות מכורים וקבוצת מידע. בנוסף, פועל מרכז העשרה המיועד לבוגרים נקיים בנושא כישורי חיים. היחידה מטפלת בנפגעי סמים מעל גיל 18. נפגעי סמים מתחת לגיל 18 מופנים לאל-סם בטלפון: 03-5465577.

העברת פעילויות הסברה ומניעה


המחלקה מפעילה תכניות הסברה ומניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער, בסיוע אנשי מקצוע במסגרות שונות בעיר, ובשיתוף אגף החינוך וגופים ציבוריים שונים. התכניות מועברות לנוער, הורים, סיירת ההורים ואנשי מקצוע בבתי ספר, מרכזים קהילתיים, מועדוני נוער ותנועות נוער.

פעילויות ההסברה והמניעה מועברות באמצעות קבוצות מניעה, סדנאות, הפקת חומר הסברה על שימוש בחומרים ממכרים וערבי הסברה קהילתיים כדוגמת קיום הרצאות והצגות המלוות בפאנל, בהשתתפות אנשי מקצוע מטעם המחלקה.

דרי רחוב


"דר רחוב" הנו אדם השרוי בהזנחה גופנית ונפשית קשה, בניתוק מוחלט מבני משפחה ומידידים מעברו, חי חיי בדידות ברחוב ומצוי בתחושת חוסר תקווה. הטיפול בדרי רחוב כולל: איתור דרי רחוב באמצעות סיורים והגשת הסיוע הראשוני, ליווי לצורך מיצוי זכויותיהם והמשך מעקב לטווח הארוך.

תחום שיקום האסיר


אוכלוסיית היעד: אסירים עד שנה מתום השחרור/אסירים ברישיון ובני משפחתם.
  • אסיר ברישיון - הפנייה נעשית דרך יועץ הרשות לשיקום האסיר להכנת תכנית לוועדת שליש. תכנית זו מחייבת טיפול ופיקוח צמוד.
  • אסיר משוחרר - הפנייה נעשית באופן עצמאי. במסגרת היחידה ניתן סיוע בהשתלבות בקהילה בתעסוקה, דיור והכנת תכנית טיפול פרטנית.
  • שילוב בפרויקטים ארציים בשיתוף הרשות לשיקום האסיר כגון הוסטלים, פר"ח לילדי אסירים.

הכשרה ותעסוקה


יחידה המסייעת למטופלי האגף לשפר את יכולתם הכלכלית, להתפרנס ולהתקיים בכוחותיהם ולהפחית תלותם בתמיכת הציבור. פרויקט זה הינו משלים לשירותים הנוספים הנמצאים בשירותים הציבוריים. היחידה מסייעת באיתור מקומות עבודה, הכנת המועמדים לראיונות עבודה, ביצוע הכשרות מקצועיות ומעקב אחרי התקדמות הפונים.