ראשי | מטפחים איכות חיים | בעלי חיים בעיר | בדיקה וטרינרית של מוצרים מן החי בעלי חיים בעיר

בדיקה וטרינרית של מוצרים מן החי

פיקוח על עסקים לייצור, הובלה, אחסנה ומכירה של מוצרים מן החי: ביקורות במסגרת חוק רישוי עסקים וביקורות שוטפות.

פיקוח על מוצרים מן החי המוכנסים לתחום העיר:
פיקוח על מזון מן החי בשווקים - ביקורות על נקודות שיווק של מזון מן החי
פיקוח על הובלת מזון למוסדות חינוך