ראשי | מטפחים איכות חיים | בעלי חיים בעיר | בדיקה וטרינרית של מוצרים מן החי בעלי חיים בעיר

בדיקה וטרינרית של מוצרים מן החי

משאיות המובילות בשר לעסקים נבדקות מדגמית ברחבי העיר. מטרת הבדיקה: לוודא כי המזון מגיע ממפעלים מאושרים, ובפיקוח וטרינרי, ולפקח על איכות המזון וצורת הובלתו אל החנויות. לבדיקות יש חלק חשוב בשמירה על בריאות הציבור ובמניעת הפצת מחלות.