ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת ילדים, נוער ומשפחות | יחידות אזוריות מחלקת ילדים, נוער ומשפחות

יחידות אזוריות

המחלקה לטיפול בילדים נוער ומשפחות מפעילה שלוש יחידות אזוריות הפועלות עפ"י חלוקה גיאוגרפית: 1. יחידת אזור מרכז 2. יחידת אזור צפון 3. יחידת אזור מזרח. היחידות האזוריות הן זרוע העבודה המרכזית של המחלקות לשירותים חברתיים. הן הוקמו על בסיס התפישה המקצועית והערכית, הרואה את המשפחה כיחידה המקיימת יחסי גומלין עם המערכות והשירותים בתוך הקהילה בה היא מתגוררת. בצוותים האזוריים עובדים עו"סים - עובדי משפחה, לצדם עובדת עו"ס לחוק הנוער ועובדת מנהל וזכאות.

מטרות
מטרות עבודתם של עובדי המשפחה הן: לאתר אוכלוסיות במצוקה, לעשות עבודת מניעה, לטפל ולסייע בשיקומם של פרטים, משפחות וקבוצות באוכלוסייה וכן לפתח שירותים בהתאם לצרכי האוכלוסייה. כל זאת תוך פעילות משותפת של מירב הכוחות, הארגונים והשירותים בשכונה ובסביבה מהסקטורים הציבורי, העסקי ומהמגזר השלישי.

המשפחות המטופלות
משפחות ויחידים תושבי העיר רמת-גן, שראש המשפחה טרם הגיע לגיל זקנה (אשה לגיל 62 וגבר לגיל 67). משפחות במצבי עוני ומצוקה, משפחות במצבי משבר שונים (כגון, חולי, גירושין, מוות, אבטלה, אלמנות, הגירה, ועוד), משפחות שלהן קשיים בתחום ההורות, קשיי תפקוד של ילדים בביה"ס ובקהילה, משפחות רב בעייתיות שבהן ילדים בסיכון ועוד.

דרכי עבודה ואמצעי טיפול
הטיפול נעשה במספר רמות התערבות:

  • טיפולים ברמת הפרט
  • טיפולים ברמה זוגית / משפחתית
  • התערבויות קבוצתיות (הפעלת קבוצות / סדנאות)
  • התערבויות ברמת הקהילה הכוללות: שימוש בשירותים הקיימים (השמת ילדים במעונות, מועדוניות וכיו"ב), זיהוי צרכים חדשים בקהילה, פיתוח שירותים בהתאם לצרכים וכו'.
  • מתן סיוע חומרי, תווך וסינגור עבור המטופלים מול השירותים השונים בקהילה ומחוצה לה.

עבודת העו"סים ביחידות האזוריות נשענת על הגישה המערכתית, תוך שותפות עם הלקוחות ועם שירותים מקצועיים וארגונים אחרים בקהילה, במטרה לאפשר בחירת תכניות התערבות ייחודיות המותאמות לצרכיהם. ביחידות האזוריות השונות הוקם לאורך השנים מערך שירותים הנותן רצף של מענים טיפוליים ומסגרות, שמטרתו לטפל בילדים, נוער ובמשפחות בקהילה.

דרכי התקשרות:
מנהלת יחידת אזור מרכז | עו"ס ברוריה גולדנברג, טלפון: 03-6712134, מייל: [email protected]
מנהלת יחידת אזור מזרח | עו"ס ענת גינר, טלפון: 03-6712141, מייל: [email protected]
מנהלת יחידת אזור צפון | עו"ס שרה כהן, טלפון: 03-6712135, מייל: [email protected]

 

יחידות אזוריות

אצ"ל 2 | רמת-גן
03-6712401
03-6712180